ข่าว

คู่มือการติดตั้งกระเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

2023-08-02 17:07

การติดตั้งกระเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์


ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการติดตั้งกระเบื้อง sgbsolar

กระเบื้องหลังคาโซลาร์เซลล์ เข้าใจได้เลยว่าเป็นกระเบื้องที่มีฟังก์ชั่นผลิตไฟฟ้าซึ่งประกอบเป็นหลังคาของคุณ จึงไม่แตกต่างจากการติดตั้งกระเบื้องแบบเดิมๆ มากนัก เพียงแค่ต้องมีสายเชื่อมต่อเพิ่มเติม

งานติดตั้งแบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอน


1、วัดระยะห่างระหว่างกระเบื้องที่แขวนกับแปเคาน์เตอร์2、ผู้ติดตั้งตรวจสอบแบบโครงการหลังคา3、การติดตั้งหุบเขา4、ตรวจสอบกระเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์และกล่องรวมสัญญาณ5、 วิศวกรแนะนำพนักงานในการติดตั้ง6、ติดตั้งอุปกรณ์เสริมกระเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์7、ติดตั้งกระเบื้องด้านข้าง8、ติดตั้งกระเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์9 การจัดเรียงและเชื่อมต่อสายเคเบิลกระเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์10、ซ่อมกระเบื้องหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตะปู


Solar Roof Tiles Installation

หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว คุณจะได้หลังคาที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะดูดซับพลังงานสะอาดที่สม่ำเสมอมาให้คุณ ลดภาระค่าไฟฟ้า และไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้ไฟฟ้าอีกต่อไป
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.