ความแข็งแกร่งของบริษัท

เอสจีบี ​​แสงอาทิตย์ ปฏิบัติตามกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบมืออาชีพ บรรลุการรวมเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์และหลังคา และจัดหาห่วงโซ่เต็มรูปแบบของวัสดุก่อสร้างสีเขียวเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหลังคา จากการวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา บริการแบบครบวงจร เป็นผู้นำอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ของจีนไปสู่โลกและอนาคต

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.